Sedekah

Apa itu Sedekah?

Apa itu Sedekah?

Sedekah merupakan kata yang sangat familiar di kalangan umat Islam. Sedekah diambil dari kata bahasa