Infak

Apa itu Infak?

Apa itu Infak?

Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan